Cyngor Dinas Bangor

Cyfarfodydd

Ionawr 8Cyngor, Cynllunio a Mwynderau
Ionawr 29 Cynllunio a Mwynderau
Cyllid ac Amcanion Cyffredinol
Chwefror 19 Cynllunio a Mwynderau
Mawrth 12 Cyngor, Cynllunio a Mwynderau
Ebrill 9 Cynllunio a Mwynderau
Cyllid ac Amcanion Cyffredinol
Ebrill 23 Cyngor, Cynllunio a Mwynderau
Mai 10 (prov) CCB

Nodwch fod Cofnodion ond yn dod yn ddogfen gymeradwy pan fyddant wedi cael eu cadarnhau gan gyfarfod Cyngor dilynol ac felly gallant gael eu newid.

Rhaglen

Cofnodion

Rhaglen (Cynllunio) Rhagfyr 18, 2017 Cofnodion (Cynllunio) Rhagfyr 18, 2017
Rhaglen (Cynllunio) Tachwedd 27, 2017
Rhaglen (Cyllid) Tachwedd 27, 2017
Cofnodion (Cynllunio) Tachwedd 27, 2017
Cofnodion (Cyllid) Tachwedd 27, 2017
Rhaglen (Cynllunio) Tachwedd 6, 2017
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Tachwedd 6, 2017
Cofnodion (Cynllunio) Tachwedd 6, 2017
Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Tachwedd 6, 2017
Rhaglen (Cynllunio) Hydref 16, 2017Cofnodion (Cynllunio) Hydref 16, 2017
Rhaglen (Cynllunio) Medi 25, 2017
Rhaglen (Cyllid) Medi 25, 2017
Cofnodion (Cynllunio) Medi 25, 2017
Cofnodion (Cyllid) Medi 25, 2017
Rhaglen (Cynllunio) Medi 4, 2017
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Medi 4, 2017
Cofnodion (Cynllunio) Medi 4, 2017
Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Medi 4, 2017
Rhaglen (Pwyllgor Argyfwng) Awst,15 2017 Cofnodion(Pwyllgor Argyfwng) Awst,15 2017
Rhaglen (Cynllunio) Gorffennaf, 17 2017 Cofnodion (Cynllunio) Gorffennaf, 17 2017
Rhaglen (Cynllunio) Mehefin, 26 2017
Rhaglen (Cyllid) Mehefin, 26 2017
Cofnodion (Cynllunio) Mehefin, 26 2017
Cofnodion (Cyllid) Mehefin, 26 2017
Rhaglen (Cynllunio) Mehefin 5, 2017
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Mehefin 5, 2017
Cofnodion (Cynllunio) Mehefin 5, 2017
Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Mehefin 5, 2017
Rhaglen (Cynllunio) Mai 22, 2017
Rhaglen (Cyllid) Mai 22, 2017
Cofnodion (Cynllunio) Mai 22, 2017
Cofnodion (Cyllid) Mai 22, 2017
Rhaglan (Cyfarfod Blynyddol) Mai, 11 2017 Cofnodion (Cyfarfod Blynyddol) Mai, 11 2017
Rhaglen (Cynllunio) Ebrill 24, 2017
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Ebrill 24, 2017
Cofnodion (Cynllunio) Ebrill 24, 2017
Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Ebrill 24, 2017
Rhaglen (Cynllunio) Ebrill 3, 2017
Rhaglen (Cyllid) Ebrill 3, 2017
Cofnodion (Cynllunio) Ebrill 3, 2017
Cofnodion (Cyllid) Ebrill 3, 2017
Rhaglen (Cynllunio) Mawrth 13, 2017
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Mawrth 13, 2017
Cofnodion (Cynllunio) Mawrth 13, 2017
Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Mawrth 13, 2017
Rhaglen (Cynllunio) Chwefror 20, 2017 Cofnodion (Cynllunio) Chwefror 20, 2017
Rhaglen (Cynllunio) Ionawr 30, 2017
Rhaglen (Cyllid) Ionawr 30, 2017
Cofnodion (Cynllunio) Ionawr 30, 2017
Cofnodion (Cyllid) Ionawr 30, 2017
Cofnodion (Cyfarfod Arbennig o’r Cyngor) Ionawr 30, 2017
Rhaglen (Cynllunio) Ionawr 9, 2017
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Ionawr 9 2017
Cofnodion (Cynllunio) Ionawr 9, 2017
Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Ionawr 9, 2017

Rhaglen

Cofnodion

Rhaglen (Cynllunio) Rhagfyr 19,2016 Cofnodion (Cynllunio) Rhagfyr 19,2016
Rhaglen (Cynllunio) Tachwedd 28, 2016
Rhaglen (Cyllid) Tachwedd 28, 2016
Cofnodion (Cynllunio) Tachwedd 28, 2016
Cofnodion (Cyllid) Tachwedd 28, 2016
Rhaglen (Cynllunio) Tachwedd 7 2016
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Tachwedd 7 2016
Cofnodion (Cynllunio) Tachwedd 7, 2016
Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Tachwedd 7 2016
Rhaglen (Cynllunio) Hydref 17, 2016 Cofnodion (Cynllunio) Hydref 17, 2016
Rhaglen (Cynllunio) Medi 26, 2016
Rhaglen (Cyllid) Medi 26, 2016
Cofnodion (Cynllunio) Medi 5, 2016
Cofnodion(Cyllid) Medi 26, 2016
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Medi 5, 2016
Rhaglen (Cynllunio) Medi 5, 2016
Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Medi 5, 2016
Cofnodion (Cynllunio) Medi 5, 2016
Rhaglen (Cynllunio) Gorffennaf 18, 2016 Cofnodion(Cynllunio) Gorffennaf 18, 2016
Rhaglen (Cynllunio) Mehefin, 27 2016
Rhaglen(Cyllid) Mehefin, 27 2016
Cofnodion(Cynllunio) Mehefin, 27 2016
Cofnodion (Cyllid) Mehefin, 27 2016
Rhaglen (Cynllunio) Mehefin, 6 2016
Rhaglen(Cyllid) Mehefin, 6 2016
Cofnodion (Cynllunio) Mehefin, 6 2016
Cofnodion (Cyllid) Mehefin, 6 2016
Rhaglen (Cynllunio) 16 Mai 2016
Rhaglen(Cyllid) 16 Mai 2016
Cofnodion (Cynllunio) Mai, 16 2016
Cofnodion (Cynllunio) Mai, 16 2016
Rhaglen (CCB 2016) Cofnodion (CCB 2016)
Rhaglen(Cyfarfod o’r Cyngor) Ebrill 25,2016
Rhaglen(Cynllunio) Ebrill 25,2016
Cofnodion Ebrill 25,2016
Cofnodion (Cynllunio) Ebrill 25,2016
Rhaglen(Cynllunio) Ebrill 4,2016
Rhaglen(Cyllid) Ebrill 4,2016
Cofnodion (Cynllunio) Ebrill 4,2016
Cofnodion (Cyllid) Ebrill 4,2016
Rhaglen (Ethol Maer) 14 Mawrth,2016
Rhaglen 14 Mawrth,2016
Rhaglen(Cynllunio) 14 Mawrth,2016
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) 14 Mawrth,2016


Cofnodion (Cynllunio) 14 Mawrth,2016
Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) 14 Mawrth,2016
Rhaglen (Cynllunio a Mwynderau) Chwefror 22, 2016 Cofnodion (Cynllunio a Mwynderau): Chwefror 22, 2016
Rhaglen (Cyfarfod Arbennig o’r Pwyllgor Cyllid
ac Amcanion Cyffredinol): Chwefror 8, 2016


Cofnodion (Cyfarfod Arbennig o’r Pwyllgor Cyllid
ac Amcanion Cyffredinol): Chwefror 8, 2016

Cofnodion: Chwefror 8, 2016
Rhaglen (Cynllunio) Chwefror 1, 2016
Rhaglen (Cyllid) Chwefror 1, 2016
Cofnodion (Cynllunio) Chwefror 1, 2016
Cofnodion (Cyllid) Chwefror 1, 2016
Rhaglen (Cyfarfod o’r Cyngor) Ionawr 11,2016
Rhaglen (Cynllunio) Ionawr 11,2016
Cofnodion (Cyfarfod o’r Cyngor) Ionawr 11,2016
Cofnodion (Cynllunio) Ionawr 11,2016