Elin Mair Walker Jones

Maer 2023/24

Cynghorydd Elin Walker Jones


07808472204

cyng-elin-WJ@cyngordinasbangor.llyw.cymru

Cynghorydd Gareth Parry

Dirprwy Faer 2023/24

Cynghorydd Gareth Parry


01248 352 421

Cllr-Gareth-Parry@bangorcitycouncil.com