Rhaid dychwelyd ceisiadau erbyn 1af Rhagfyr am 5yp.

Mae gan Gyngor Dinas Bangor swydd gwag ar gyfer Clerc y Dref dros dro (Cytundeb Tymor Penodol 6 mis, i fyny at 37.5 awr yr wythnos)

Cyflog: £38,890 (i’w dalu pro rata os yn gweithio rhan amser)

Dyddiad cychwyn: Yn ddelfrydol wythnos yn dechrau 13eg Rhagfyr 2021

Oherwydd ymddiswyddiad diweddar ein Cyfarwyddwr Ddinesig rydym yn chwilio am Glerc y Dref dros dro ar gyfer ein Cyngor y Ddinas tra rydym yn recriwtio yn barhaol.

Ydych chi’n ymrwymedig i weini ar y gymuned?

Ydych chi’n gweinyddwr gofalus, cyfathrebwr da ac yn reolwr frwdfrydig? A fysech yn ystyried ymuno â Chyngor Dinas Bangor fel ein Clerc y Dref dros dro?

Mae Bangor yn ddinas fach yng ngogledd orllewin Cymru, wedi’i leoli rhwng y Fenai a mynyddoedd Eryri. Mae Bangor yn ddinas Brifysgol a’r ddinas hynaf yng Nghymru, yn gartref i Gadeirlan bron 1500 mlwydd oed. Mae gan Fangor nifer o atyniadau, gan gynnwys Pier Garth Bangor, o dan pherchnogaeth a rheolaeth Cyngor y Ddinas.

Rydym yn chwilio am unigolyn deinamig a chydweithredol i weini ar y Cyngor a’r ddinas dros y misoedd nesaf. Mi fyddwch yn medru cychwyn ar eich liwt eich hun, yn gallu dangos menter a’r gallu i feddwl ar draed eich hun. Mi fyddwch yn deall prosesau gwaith cyngor tref/cymunedol.

Fe fydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus adeiladu ystod eang o berthnasau positif gyda chynghorwyr, staff, preswylwyr, busnesau a sefydliadau eraill. Mi fyddwch hefyd yn rheoli ein tîm fach o staff a chymryd cyfrifoldeb dros holl prosesau gwaith gweinyddol Cyngor y Ddinas.

Disgwylir i Glerc y Dref dros dro fod yn chwarae rhan canolog wrth gefnogi’r Cyngor i:

  • Rheoli materion dydd-i-ddydd Cyngor y Ddinas: rheoli gwariant, trefnu cyfarfodydd Pwyllgorau a’r Cyngor, darparu cefnogaeth i’r aelodau, cynrychioli’r Cyngor yng nghyfarfodydd allanol
  • Ymgysylltu gyda’r gymuned er mwyn deall eu hanghenion, blaenoriaethau a dymuniadau, ymateb i ymholiadau/cwynion o’r cyhoedd
  • Dangos sylw dyledus i ddatblygu cydraddoldeb cyfleoedd ar gyfer holl breswylwyr

Fe fydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn:

  • Perchen ar gymhwyster ILCA/CiLCA fel lleiafrif yn ddelfrydol
  • Profiadol o ran gwaith gweinyddol
  • Deall llywodraeth leol yn dda a gyda sgiliau TG/IT a chyfathrebu cryf
  • Cyfarwydd gyda dulliau gwaith cyfrifwyr a rheolaeth ariannol
  • Rheolwr effeithiol o dîm staff
  • Sgiliau yn y Gymraeg: Yn ddymunol ond ddim yn hanfodol ar gyfer y swydd yma

Am drafodaeth anffurfiol am y cyfle yma cysylltwch gyda Iwan Williams, Cyfarwyddwr Ddinesig ar 07591 833760.

I ymgeisio anfonwch eich CV presennol os gwelwch yn dda yn ogystal â llythyr eglurhaol yn datgan sut medrwch helpu ein dinas i townclerk@bangorcitycouncil.com


Dyddiad cau 5yp Dydd Mercher 1af Rhagfyr 2021.

Rhagwelir bydd cyfweliadau ar gyfer yr wythnos yn dechrau Dydd Llun 6ed Rhagfyr 2021.

Enid Parry

Enid Parry

Ward: Deiniol

Plaid wleidyddol: Annibynnol


01248 354670

cynghorydd-enid-parry@cyngordinasbangor.llyw.cymru

John Wyn Williams

John Wyn Williams

Ward: Dewi

Plaid wleidyddol: Plaid Cymru


01248 370737 - 07989134456

cynghorydd-john-wyn-williams@cyngordinasbangor.llyw.cymru

Huw Wyn Jones

Huw Wyn Jones

Ward: Garth

Plaid wleidyddol: Plaid Cymru


01248 351331 - 07776132277

cynghorydd-huw-wyn-jones@cyngordinasbangor.llyw.cymru

Elin Mair Walker Jones

Elin Mair Walker Jones

Ward: Glyder

Plaid wleidyddol: Plaid Cymru


07808472204

cynghorydd-elin-walker-jones@cyngordinasbangor.llyw.cymru

John Wynn Jones

John Wynn Jones

Ward: Hendre

Plaid wleidyddol: Plaid Cymru


01248 352670 - 07734173407

cynghorydd-john-wynn-jones@cyngordinasbangor.llyw.cymru

Luke Tugwell

Luke Tugwell

Ward: Hirael

Plaid wleidyddol: Llafur Cymru


01248 354625 - 07584 673 716

cynghorydd-luke-tugwell@cyngordinasbangor.llyw.cymru

Derek Charles Hainge

Derek Charles Hainge

Ward: Marchog

Plaid wleidyddol: Llafur Cymru


01248 355610 - 07899758195

cynghorydd-derek-charles-hainge@cyngordinasbangor.llyw.cymru

Charles Dylan Fernley

Charles Dylan Fernley

Ward: Marchog

Plaid wleidyddol: Annibynnol


07874 225209

cynghorydd-charles-dylan-fernley@cyngordinasbangor.llyw.cymru

Mair Rowlands

Mair Rowlands

Ward: Menai

Plaid wleidyddol: Plaid Cymru


07912 433202

cynghorydd-mair-rowlands@cyngordinasbangor.llyw.cymru

Kieran Luke Ashton Jones

Kieran Luke Ashton Jones

Ward: Deiniol

Plaid wleidyddol: Llafur Cymru


07932 830090

cynghorydd-kieran-jones@cyngordinasbangor.llyw.cymru

Gareth Roberts

Gareth Roberts

Ward: Dewi

Plaid wleidyddol: Plaid Cymru


01248 372930 - 07540265886

cynghorydd-gareth-roberts@cyngordinasbangor.llyw.cymru

Lesley Day

Lesley Day

Ward: Garth

Plaid wleidyddol: Annibynnol


01248 355180 - 07878108879

cynghorydd-lesley-day@cyngordinasbangor.llyw.cymru

Gwynant Owen Roberts

Gwynant Owen Roberts

Ward: Glyder

Plaid wleidyddol: Plaid Cymru


07894300329

cynghorydd-gwynant-owen-roberts@cyngordinasbangor.llyw.cymru

Owen J M Hurcum

Owen J M Hurcum

Ward: Glyder

Plaid wleidyddol: Annibynnol


07753163254

cynghorydd-owen-hurcum@cyngordinasbangor.llyw.cymru

Medwyn Hughes

Medwyn Hughes

Ward: Hendre

Plaid wleidyddol: Annibynnol


01248 354652 - 07803723976

cynghorydd-medwyn-hughes@cyngordinasbangor.llyw.cymru

George Francis Turner

George Francis Turner

Ward: Hirael

Plaid wleidyddol: Llafur Cymru


01248 364234 - 07717525021

Cynghorydd-George-Turner@cyngordinasbangor.llyw.cymru

Nigel Pickavance

Nigel Pickavance

Ward: Marchog

Plaid wleidyddol: Annibynnol


01248 370166 - 07944694801

cynghorydd-nigel-pickavance@cyngordinasbangor.llyw.cymru

John Michael Martin

John Michael Martin

Ward: Menai

Plaid wleidyddol: Democratiaid Rhyddfrydol


01248 370557

cynghorydd-john-michael-martin@cyngordinasbangor.llyw.cymru

Er mwyn cysylltu gyda’r Cynghorwyr trwy’r post, ysgrifennwch os gwelwch yn dda i: Swyddfeydd Cyngor y Ddinas, Ffordd Gwynedd, Bangor, Gwynedd, LL57 1DT