Cyngor Dinas BangorSedd Wag Achlysurol – Ward Dewi

01/06/2021
Rhoddir rhybudd trwy hyn o sedd wag achlysurol mewn swydd cynghorydd yn ward Dewi ar Gyngor Dinas Bangor.

Cynhelir etholiad i lenwi’r sedd wag os cyflwynir cais ysgrifenedig am etholiad sy’n cynnwys llofnod deg etholwr o’r ward uchod i’r Swyddog Canlyniadau, Cyngor Gwynedd, Swyddfa’r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH o fewn y cyfnod sy’n diweddu am 12.00pm ar ddydd Llun,

21 Mehefin 2021.

Os na dderbynnir cais am etholiad, llenwir y sedd wag gan Cyngor y Ddinas.


Enid Parry

Enid Parry

Ward: Deiniol

Plaid wleidyddol: Annibynnol


01248 354670

cynghorydd-enid-parry
@cyngordinasbangor.llyw.cymru

John Wyn Williams

John Wyn Williams

Ward: Dewi

Plaid wleidyddol: Plaid Cymru


01248 370737 - 07989134456

cynghorydd-john-wyn-williams
@cyngordinasbangor.llyw.cymru

Huw Wyn Jones

Huw Wyn Jones

Ward: Garth

Plaid wleidyddol: Plaid Cymru


01248 351331 - 07776132277

cynghorydd-huw-wyn-jones
@cyngordinasbangor.llyw.cymru

Elin Mair Walker Jones

Elin Mair Walker Jones

Ward: Glyder

Plaid wleidyddol: Plaid Cymru


07808472204

cynghorydd-elin-walker-jones
@cyngordinasbangor.llyw.cymru

John Wynn Jones

John Wynn Jones

Ward: Hendre

Plaid wleidyddol: Plaid Cymru


01248 352670 - 07734173407

cynghorydd-john-wynn-jones
@cyngordinasbangor.llyw.cymru

Luke Tugwell

Luke Tugwell

Ward: Hirael

Plaid wleidyddol: Llafur Cymru


01248 354625 - 07584 673 716

cynghorydd-luke-tugwell
@cyngordinasbangor.llyw.cymru

Derek Charles Hainge

Derek Charles Hainge

Ward: Marchog

Plaid wleidyddol: Llafur Cymru


01248 355610 - 07899758195

cynghorydd-derek-charles-hainge
@cyngordinasbangor.llyw.cymru

Charles Dylan Fernley

Charles Dylan Fernley

Ward: Marchog

Plaid wleidyddol: Annibynnol


07874 225209

cynghorydd-charles-dylan-fernley
@cyngordinasbangor.llyw.cymru

Ifan James

Ifan James

Ward: Menai

Plaid wleidyddol: Plaid Cymru


07794000817

cynghorydd-ifan-james
@cyngordinasbangor.llyw.cymru

Mair Rowlands

Mair Rowlands

Ward: Menai

Plaid wleidyddol: Plaid Cymru


07912 433202

cynghorydd-mair-rowlands
@cyngordinasbangor.llyw.cymru

Kieran Luke Ashton Jones

Kieran Luke Ashton Jones

Ward: Deiniol

Plaid wleidyddol: Llafur Cymru


07932 830090

cynghorydd-kieran-jones
@cyngordinasbangor.llyw.cymru

Gareth Roberts

Gareth Roberts

Ward: Dewi

Plaid wleidyddol: Plaid Cymru


01248 372930 - 07540265886

cynghorydd-gareth-roberts
@cyngordinasbangor.llyw.cymru

Lesley Day

Lesley Day

Ward: Garth

Plaid wleidyddol: Annibynnol


01248 355180 - 07878108879

cynghorydd-lesley-day
@cyngordinasbangor.llyw.cymru

Gwynant Owen Roberts

Gwynant Owen Roberts

Ward: Glyder

Plaid wleidyddol: Plaid Cymru


07894300329

cynghorydd-gwynant-owen-roberts
@cyngordinasbangor.llyw.cymru

Owen J M Hurcum

Owen J M Hurcum

Ward: Glyder

Plaid wleidyddol: Annibynnol


07753163254

cynghorydd-owen-hurcum
@cyngordinasbangor.llyw.cymru

Medwyn Hughes

Medwyn Hughes

Ward: Hendre

Plaid wleidyddol: Annibynnol


01248 354652 - 07803723976

cynghorydd-medwyn-hughes
@cyngordinasbangor.llyw.cymru

George Francis Turner

George Francis Turner

Ward: Hirael

Plaid wleidyddol: Llafur Cymru


01248 364234 - 07717525021

Cynghorydd-George-Turner
@cyngordinasbangor.llyw.cymru

Nigel Pickavance

Nigel Pickavance

Ward: Marchog

Plaid wleidyddol: Annibynnol


01248 370166 - 07944694801

cynghorydd-nigel-pickavance
@cyngordinasbangor.llyw.cymru

John Michael Martin

John Michael Martin

Ward: Menai

Plaid wleidyddol: Democratiaid Rhyddfrydol


01248 370557

cynghorydd-john-michael-martin
@cyngordinasbangor.llyw.cymru

Er mwyn cysylltu gyda’r Cynghorwyr trwy’r post, ysgrifennwch os gwelwch yn dda i: Swyddfeydd Cyngor y Ddinas, Ffordd Gwynedd, Bangor, Gwynedd, LL57 1DT